UA-105181381-1
Điện thoại hỗ trợ:
0985988990

Đầu nối cáp đồng trục

- Đầu nối cáp đồng đồng trục: Cáp đồng RG58 A/U, Cáp đồng trục RG8 A/U, Cáp đồng trục 10DFB, Cáp đồng trục 1/2, Cáp đồng trục 7/8. - Đầu nối dùng: Trạm chuyển tiếp Motorola CDR700/ CDR500, Motorola SLR5300/ SLR8000, Duplexer, Card Interface,....

Sắp xếp bởi:


Đầu nối PL259 cho cáp 58
Đầu nối PL259 cho cáp 58

Giá: Liên hệ

Đầu nối PL259 cho cáp 8
Đầu nối PL259 cho cáp 8

Giá: Liên hệ

Đầu nối N cho cáp 10
Đầu nối N cho cáp 10

Giá: Liên hệ

Đầu nối N cho cáp 8
Đầu nối N cho cáp 8

Giá: Liên hệ

Đầu nối N cho cáp 7/8
Đầu nối N cho cáp 7/8

Giá: Liên hệ

Tất cả có 10 kết quả.

© Website được tạo Miễn phí trên nền tảng Jweb.vn

0985988990