UA-105181381-1
Điện thoại hỗ trợ:
0985988990

THÔNG BÁO! TIÊU CHUẨN CHỐNG CHÁY NỔ CỦA BỘ ĐÀM

Ngày đăng: 25-04-2018 10:46:43

THÔNG BÁO! THAY ĐỔI TIÊU CHUẨN CHỐNG CHÁY NỔ CỦA BỘ ĐÀM

Trước đây, Bộ đàm cầm tay Motorola GP338/ Motorola GP328 chống cháy nổ theo tiêu chuẩn (FM) được 4 tổ chức và hiệp hội trên thế giới (FM, CSA, MSHA và CENELEC) đã ngưng sản xuất từ 2015.

Hiện nay, Bộ đàm kỹ thuật số Motorola chống cháy theo tiêu chuẩn TIA-4950 được tổ chức UL (Underwriters Laboratory)cấp.

Model Bộ đàm kỹ thuật số chống cháy nổ chuyên dụng trên thị trường Việt Nam hiện nay (XiR P6620i)

 

 

 

Chia sẻ:

Bình luận

Bài viết liên quan

© Website được tạo Miễn phí trên nền tảng Jweb.vn

0985988990